МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОМУНАЛЬНОГО ЗВО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2023-35.93-104

Анотація

У статті актуалізується проблема управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників комунального закладу вищої освіти, оскільки дослідження зазначеного явища необхідно здійснювати з використанням обґрунтованих методологічних підходів. За підсумками аналізу науковопедагогічної літератури зроблено висновок, що сучасними ученими не у повній мірі вивчено питання методологічних підходів до управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників комунального закладу вищої освіти. У статті провідними методологічними підходами визначено інтеграційний, інноваційний, мотиваційний, діяльнісний, рефлексивний, андрагогічний, компетентнісний, гуманістичний, особистісно-орієнтований, аксіологічний, акмеологічний, централізований, децентралізований, регіональний. Встановлено, що реалізація інтеграційного підходу дозволяє забезпечити узгодженість дій між усіма ланками організаційної структури комунального закладу вищої освіти. Застосування інноваційного підходу позитивно впливає на появу нових сучасних управлінських шляхів підвищення ефективності діяльності закладу вищої освіти. Урахування мотиваційного підходу забезпечує підвищення внутрішньої мотивації науковопедагогічних працівників, діяльнісний – професійну самоактуалізацію, рефлексивний – посиленню їх здатності до самооцінки, адекватного самоаналізу. Наголошено, що упровадження андрагогічного підходу дозволяє зміцнити зв’язок теорії та практики в освіті дорослих, визначити шляхи підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Підсумовано, що урахування засад компетентнісного підходу допомагає у прийнятті виважених компетентних рішень, гуманістичного – сприяє побудові доброзичливих толерантних стосунків між всіма учасниками процесу управління професійним розвитком, особистісно орієнтованого – розвитку індивідуальних якостей і здібностей. Автором також обґрунтовано значення аскіологічного підходу до досліджуваного явища (застосування забезпечує сприйняття особистості людини як цінності), акмеологічного (реалізація допомогає у досягненні професіоналізму), централізованого і децентралізованого (урахування дозволяє з’ясувати ступінь впливу на управління професійним розвитком), також регіонального (застосування забезпечує врахувати особливості певного регіону) підходів.

Біографія автора

Вероніка Ігорівна Одарченко, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харків

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28