Педагогічна освіта: теорія і практика

У збірнику наукових праць висвітлюються найбільш актуальні проблеми сучасної педагогіки та методик у галузі вищої освіти, старшої, основної, початкової школи та дошкілля. Представлено широкий спектр наукових розробок українських і закордонних дослідників. Збірник наукових праць адресовано науковцям, педагогам, докторантам і аспірантам, студентам, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку педагогічної науки.

Зображення домашньої сторінки журналу

Рік заснування: 2009. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15071-3643Р від 24.04.2009 р. Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України з педагогічних наук, до міжнародної науково-метричної бази INDEX COPERNICUS. Періодичність: 2 рази на рік (по 2 частини). Мова видання: українська, російська, англійська, польська. Засновники: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України. Головний редактор: Лабунець Віктор Миколайович, доктор педагогічних наук, професор. Відповідальний секретар: Гудима Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент.