Педагогічна освіта: теорія і практика

У збірнику наукових праць висвітлюються найбільш актуальні проблеми сучасної педагогіки та методик у галузі вищої освіти, старшої, основної, початкової школи та дошкілля. Представлено широкий спектр наукових розробок українських і закордонних дослідників. Збірник наукових праць адресовано науковцям, педагогам, докторантам і аспірантам, студентам, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку педагогічної науки.

Зображення домашньої сторінки журналу

Рік заснування: 2009. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15071-3643Р від 24.04.2009 р. Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту педагогіки НАПН України включено до Переліку наукових фахових видань України, Категорія «Б», педагогічні спеціальності – спеціальності – 011, 012, 013, 014, 015 відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 975»; до міжнародних наукометричних баз: Index Copernicus, Google Scholar, CEJSH; до вітчизняних баз даних: «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського НАН України з 2011 р., Національний репозитарій академічних текстів (електронна версія видання розміщується в репозитарію університету: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/119, що є інституціональним учасником), Open Ukrainian Citation Index з 2018 р. Періодичність: 2 рази на рік. Мова видання: українська, російська, англійська, польська. Засновники: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України. Головний редактор: Бахмат Наталія Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, заступник декана педагогічного факультету з наукової роботи та інформатизації освітнього процесу, професор кафедри теорії та методик початкової освіти, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна.