Том 2 № 20 (2016): Педагогічна освіта: теорія і практика

					##issue.viewIssueIdentification##
Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип.20 (1-2016). – Ч.2. – Кам’янець-Подільский, 2016. – 472 с.
Опубліковано: 2019-12-18