Том 2 № 21 (2016): Педагогічна освіта: теорія і практика

					##issue.viewIssueIdentification##
Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип.21 (2-2016). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2016. – 304 с.
Опубліковано: 2019-12-18

Статті