Том 1 № 23 (2017): Педагогічна освіта: теорія і практика

					##issue.viewIssueIdentification##
Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип.23 (2-2017). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2017. – 284 с.
Опубліковано: 2019-12-18

Статті