DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0.244-254

ПРАКТИКО ОРІЄНТОВАНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Катерина Іванівна Демчик

Анотація


Статтю присвячено актуальніи на сьогодні проблемі фахової
підготовки маи бутніх педагогів закладів дошкільної освіти під час
проходження ними навчальної педагогічної практики. З’ясовано трактування
сутності та значення поняття «педагогічна практика» як «способу вивчення
освітнього процесу на основі безпосередньої участі в ньому практикантів»,
що є досить узагальненим і вузьким. Проаналізовано нормативну та
навчально-методичну базу дослідження питання фахової підготовки
маи бутніх вихователів дітеи раннього та молодшого дошкільного віку.
Виявлено, що у фаховіи підготовці 

майбутніх вихователів дітей дошкільного віку побутує практика використання
зарубіжного досвіду, тобто спадщини видатних педагогів минулого
(М. Монтессорі, Р. Штейнера, Ф. Фребеля). Акцентовано увагу на важливості
забезпечення особистісно орієнтованого, всебічного, безперервного та
творчого аспектів підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної
освіти. Детально розглянуто вміння, якими повинен володіти студент-
практикант на період проходження навчальної педагогічної практики
відповідно до програми, розробленої з дотриманням вимог Положення про
проведення практики здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка. Вказано на доцільність
глибшого розгляду організації та методичного керівництва проходження
здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти навчальної
педагогічної практики в сучасних закладах дошкільної освіти. У публікації
розглянуто особливості виготовлення студентами-практикантами посібника з
розвитку сенсорики дітей раннього та молодшого дошкільного віку, розглянуто
їхні помилки та подано методичні рекомендації до виготовлення його з
дотриманням вимог до наочності цього виду. Здійснено припущення
подальших наукових досліджень окремих аспектів проблеми підготовки
майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.