Том 1, № 20 (2016)

Педагогічна освіта: теорія і практика

DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2016-20-1

Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип.20 (1-2016). – Ч.1. – Кам’янець-Подільский, 2016. – 364 с.

Зміст

Статті

ВЕСЬ ВИПУСК (ст. 1-177) PDF
... ... 1-177
ВЕСЬ ВИПУСК (ст. 178-364) PDF
... ... 178-364