ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ЧИТАННЯ ТА АУДІЮВАННЯ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2023-34.315-326

Анотація

У статті викладено проблему розвитку мовленнєвих умінь аудіювання та читання англійською мовою майбутніх журналістів у процесі їх професійної підготовки. Автором здійснений аналіз чинних досліджень, присвячених проблемі навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей, зокрема студентів спеціальності «061 Журналістика», визначені ефективні підходи та методичні ідеї для навчання іншомовного читання та аудіювання. Запропоновано використання різних видів читання фахової, публіцистичної та художньої літератури, у тому числі інтенсивного для розвитку лінгвістичної компетенції та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок (насамперед в умовах практичного заняття), та екстенсивного – для подальшого вдосконалення умінь і навичок в читанні (передусім в умовах самостійної роботи). Увагу сфокусовано навколо питання про доцільність використання фрагментів художньої літератури для досягнення цілей навчання, окреслені найбільш перспективні напрямки, наведено конкретні прийоми використання у контексті практичних занять та в самостійній роботі студентів. Окрім вказаних видів читання запропоновані такі види роботи, як анотування та реферування, реферативний переклад, мозаїчне читання та інш. Однією з методичних ідей, що слугуватиме вдосконаленню умінь і навичок читання та аудіювання англійською мовою у статті визначений методично грамотний відбір та використання викладачем автентичних аудіо та відео матеріалів, у тому числі освітніх та інших ресурсів Інтернету за умови їх відповідності майбутнім професійним потребам журналістів та забезпечення відповідного методичного супроводу з боку викладача. У статті запропоновано ідеї адаптації змісту і структури програм підготовки до складання міжнародних іспитів з англійської мови (Cambridge FCE, IELTS) до процесу навчання іншомовного аудіювання та читання студентів спеціальності «061 Журналістика», використання типових тестових завдань з метою навчання, контролю сформованих навичок та умінь та самоконтролю. Також, у статті висувається теза та практичні ідеї про можливість реалізації принципів індивідуальності та диференційованого підходу по відношенню до різних категорій студентів через конструювання змісту електронних навчальних курсів у навчальному середовищі MOODLE.

Біографія автора

Дмитро Валентинович Ольшанський, Київський університет імені Бориса Грінченка Київ

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови та комунікації

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25