ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФОРМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2023-34.303-314

Анотація

У статті розкриваються питання можливих напрямів виховної роботи зі студентською молоддю в умовах викликів сьогодення через залучення здобувачів вищої освіти до волонтерської діяльності, участі у соціально-творчих проєктах та доброчинних заходах, спрямованих на розвиток духовності, національнопатріотичних почуттів, художньо-творчих здібностей, необхідних для виконання майбутньої фахової діяльності. Наголошується на важливості виховання у сучасної молоді свідомої громадянської позиції, здатності до емпатії та впровадження ідей інклюзивного суспільства. У статті аналізується волонтерський досвід студентів кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва у межах участі у спільному, соціально-творчому проєкті «Милосердне Мистецтво». Розглядаються можливості та переваги спільної творчої та соціальної взаємодії студентів-художників та молодих людей з інтелектуальними порушеннями спільноти «Віра і Світло» у позанавчальний час. Наголошується на величезному потенціалі мистецтва, а зокрема, засобів художньої виразності образотворчого мистецтва у формуванні соціальних навичок та творчої взаємодії під час реалізації проєктної діяльності. Розглядається творча інтроспективна діяльність під час художнього спілкування, як важливий спосіб саморозвитку і самозмінювання людини, а також зумовлення успішності реалізації виховного потенціалу мистецтва. Аналізуються отримані результати та здобутки у формі виставкової діяльності та спільних творчих досягнень здобувачів вищої освіти образотворчого напряму підготовки та людей з інтелектуальними порушеннями, а також формування емоційно-ціннісних критеріїв та орієнтирів ставлення до оточуючого світу, ствердження духу моральності та високої культури. Розглядаються перспективи розвитку руху мистецького волонтаріату як форми виховної діяльності та соціально-адаптаційних проєктів.

Біографія автора

Наталія Вікторівна Мендерецька, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

магістр, асистент кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25