ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2023-34.290-302

Анотація

У статті висвітлено проблеми, що пов’язані із упровадженням сучасних музично-комп’ютерних технологій у теорію й практику фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва, проаналізовано основні підходи до використання інформаційних технологій в освітньому процесі музичного навчання. Автори вважають, що використання комп’ютерних технологій в освіті сприяє впровадженню в педагогічну практику психологічних і педагогічних розробок, що дає змогу інтенсифікувати освітній процес та створювати можливості доступу студентів до переважно необмеженого обсягу інформації та її опрацювання. Одним із напрямів дослідження є вивчення можливостей використання у дидактичному процесі нових музично-комп’ютерних технологій, які почали активно розвиватися після винаходу комп’ютера й цілком спираються на його інформаційно-комунікаційні можливості, зокрема: мультимедіаредактори для створення відео контенту (Open Shot, Video Pad); медіаплеєри (Adobe Media Player, VLC, i Tunes) для відтворення, зберігання та впорядкування аудіо і відеофайлів; програми-конвертори (Converter Free, Format Factory) та кодеки (K-Lite Codec); програми для навчання й тренажери (Singing Tutor, Music Rhythm Tutor); додатки для запису CD/DVD-дисків (Ashampoo Burning, Nero Free) тощо. У процесі дослідження визначено, що підвищення рівня використання музичнокомп’ютерних технологій в процесі фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва вимагає розроблення сукупності таких основних педагогічних умов: мотивація студентів до використання музичнокомп’ютерних технологій в процесі навчання; саморефлексія й об’єктивне оцінювання рівня сформованості ІКТ компетентностей; навчально-методичне забезпечення освітнього процесу (його розроблення й оновлення на засадах компетентнісного підходу); практична спрямованість поставлених завдань на майбутню професійну діяльність; діагностика, урахування структури та розвитку професійно-творчих потреб, пізнавальних мотивів, науковопедагогічного інтересу; використання цікавих форм подання матеріалу, включення різноманітних ігрових блоків, різних стимулів навчання; організація та активізація роботи з пошуку, вивчення та застосування досвіду використання комп’ютерних технологій, спрямованого на задоволення інтересів потреб майбутніх учителів музичного мистецтва; створення можливостей для розвитку ініціативи, поглиблення та розширення знань з предмета дослідження, самоосвіта.

Біографії авторів

Віктор Миколайович Лабунець, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри музичного мистецтва

Жанна Юріївна Карташова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25