ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВИХ КАДРІВ У РАМКАХ ПРОГРАМИ DEEP З ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТИ У ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2023-34.277-290

Анотація

У статті наголошено, що потреба суттєвих змін у сфері військової освіти зумовлена необхідністю забезпечення безперервного професійного розвитку військових упродовж військової кар’єри (службової діяльності) для набуття оперативних (бойових, спеціальних) спроможностей виконувати завдання оборонного планування, застосування Збройних Сил України, спільних дій у складі об’єднаних органів військового управління, а також їх сумісності з підрозділами збройних сил держав-членів НАТО до виконання спільних бойових завдань. Розглянуто процес практичної підготовки в рамках програми DEEP з вдосконалення військової освіти в ВЗВО. Методологічну основу статті становить сукупність загальнонаукових та спеціальних методів, застосування яких забезпечило об’єктивний, усебічний аналіз визначеного предмета, достовірність отриманих результатів. Зокрема, під час роботи були використані такі методи, як: логічний, історичний, аналіз і синтез, узагальнення та наукова абстракція, порівняльний аналіз, моделювання, аксіоматизації, аналітичний. Виокремлено особливості процесу практичної підготовки в рамках програми DEEP з вдосконалення військової освіти у військових закладах вищої освіти. Найбільш значущими заходами наближення системи військової освіти України до євроатлантичних стандартів можна вважати: перехід на триступеневу систему освіти (на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях); запровадження «школи оборонного менеджменту» та «школи лідерства» як складових професіоналізації освіти; перегляд кваліфікаційних вимог і штатнопосадових категорій до військових посад офіцерського складу з урахуванням освітніх ступенів та рівнів військової освіти; перегляд змісту освіти та фахової підготовки, впровадження в освітній процес процедур і стандартів НАТО; рішуче вдосконалення підготовки сержантів. Характерною відмінною ознакою функціонування системи військової освіти на сучасному етапі є те, що вона виступає водночас як об’єктом, так і суб’єктом реформування Збройних Сил України та сил оборони загалом. Саме висока якість підготовки військових кадрів є важливою умовою своєчасності, повноти й ефективності виконання заходів оборонної реформи в Україні.

Біографія автора

Олена Вікторівна Злобіна, Інститут Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія» Одеса

старший викладач, кафедра соціально-гуманітарних та фундаментальних дисциплін

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25