ФОРМУВАННЯ АВТОРСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧИТЕЛІВ ЯК СКЛАДОВА ЇХНЬОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2023-34.260-277

Анотація

Основними показниками ефективності вітчизняної освіти, сформульованими в законодавчих документах, є вмотивованість учнів на досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема завдяки забезпеченню їхньої індивідуальної освітньої траєкторії; спрямування освітнього процесу на виявлення й розвиток здібностей та обдарувань особистості, її індивідуальних здібностей шляхом модифікації змісту навчальних предметів; використання розвиваючих засобів і методів навчання, що враховують освітні потреби учнів і сприяють успішному засвоєнню змісту навчання і розвитку дитини. Зрозуміло, що ключовою фігурою забезпечення зазначених очікувань від освіти є компетентний учитель, який повинен бути здатним до розроблення авторських освітніх програм і засобів навчання. У світлі таких вимог учитель потребує постійного вдосконалення, зобов’язаний підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, кваліфікацію – тобто опановувати нові та вдосконалювати раніше набуті компетентності у межах своєї професійної діяльності. Розглянуто теоретичні та нормативно-правові основи, з’ясовано ступінь розробленості у педагогічній науці чітко сформульованих положень щодо планової та систематичної підготовки вчителів до участі у створенні підручників як важливих засобів виконання зазначених вище вимог; обгрунтовано необхідність унесення в законодавчі документи в галузі освіти змін, спрямованих на встановлення нормативно-правових основ формування авторських компетентностей учителів та їхньої діяльності зі створення підручників. Під час дослідження авторкою розглянуто сутність його основних понять («підвищення кваліфікації», «компетентність», «компетенція»), що сприяло визначенню поняття «авторські компетентності вчителя». Здійснено аналіз законодавчих документів у галузі освіти, що засвідчив відсутність чітких положень щодо планової та систематичної підготовки вчителів до участі у створенні підручників. Обгрунтовано необхідність унесення відповідних змін, спрямованих на встановлення нормативно-правових основ формування авторських компетентностей учителів та їх діяльності зі створення підручників.

Біографія автора

Ольга Михайлівна Ельбрехт, Державна наукова установа «Інститут Модернізації змісту освіти», Київ

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення видання навчальної літератури

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25