ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗВО ЯК ШЛЯХ ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ НА РИНКУ ПРАЦІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2023-34.216-234

Анотація

У статті висвітлюється одна з ключових проблем освітнього простору сучасності – забезпечення якості освітнього процесу в закладах вищої освіти. Зосереджено увагу на важливості реконструкції, поглибленні, модернізації змісту освітньо-професійних програм та без винятку, всіх її освітніх компонент у підготовці майбутніх вчителів шляхом постійного моніторингу, широкого обговорення та відповідного оновлення. Робота над вдосконаленням освітньопрофесійних програм та освітніх компонент має бути системною, конструктивною, узгодженою між всіма стейкхолдерами із врахуванням пропозицій та потреб. Окреслено алгоритми співпраці з роботодавцями над модернізацією освітніх програм та зазначено, що заклади вищої освіти повинні залучати роботодавців, які мають належний досвід у відповідній галузі також й до організації та реалізації освітнього процесу за освітніми програмами. Можна констатувати, що залучення до обговорення проєктів освітніх програм роботодавців, щорічний моніторинг і громадське обговорення освітніх програм допомагає виявити можливі недоліки чи прорахунки в її побудові та врахувати реальні інтереси стейкхолдерів, що, у свою чергу, підніме ефективність та конкурентоспроможність програми, а отже й збільшить можливості її випускників на ринку праці. В статті наголошується, що однією із характеристик конкурентоспроможності фахівців на ринку праці є рівень професійних компетентностей випускників закладів вищої освіти, який стає об’єктивною реальністю, яку можна виміряти та оцінити з використанням об’єктивних методів. В розвідці зазначається, що чільне місце у забезпеченні якості вищої освіти відводиться моніторингу. Моніторинг якості освіти містить у собі багатий комплекс процедур, що дозволяє виявити динаміку розвитку системи у певний період. Через це він добре вписується в алгоритм маркетингу освітніх послуг, є його необхідною умовою та невід’ємним компонентом. В дослідженні акцентується увага на тому, що якість освітнього процесу в закладах вищої освіти передбачає забезпечення формування в осіб, які навчаються, ключових компетентностей, необхідних для самореалізації, активної громадянської позиції, соціальної злагоди і здатності до працевлаштування та конкурентоспроможності.

Біографія автора

Людмила Миколаївна Воєвідко, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

кандидат педагогічних наук, доцент

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25