ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ НАД ХУДОЖНІМ ОБРАЗОМ МУЗИЧНОГО ТВОРУ В КЛАСІ «ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2023-34.175-187

Анотація

Стаття долучається до вирішення актуальної у сучасному соціокультурному та освітньому просторі України проблеми підготовки керівників хорових колективів, здатних забезпечувати високий рівень виконання хорової музики на основі глибокого розуміння закладених у ній духовних, естетичних, морально-етичних послань та самобутньої творчої інтерпретації художньо-образного змісту хорових творів. За результатами аналізу наукової літератури здійснюється авторське трактування поняття «художній образ музичного твору», яке розглядається як першооснова, емоційно-змістовне «зерно» музичного твору, що передбачає інтеграцію її авторського задуму та способу його відображення у творчості музиканта-виконавця. Формування художнього образу відбувається через усвідомлення виконавцем психологічних станів, емоцій, почуттів, навіяних музикою, інтелектуальне осягнення її естетичного, ідеологічного, духовного сенсу та творче втілення їх за допомогою системи засобів музичної виразності. Обґрунтовується значущість роботи диригента над художнім образом музичного твору для його успішної подальшої виконавської реалізації. Доводиться доцільність поетапного залучення студентів до опрацювання художньо-образного змісту музичних творів на заняттях з хорового диригування. Окреслюються особливості проведення й змістовного наповнення ознайомлювального етапу, етапу деталізації художнього образу та завершального, узагальнюючого етапу. Висвітлюються засоби технологічного забезпечення процесу роботи студента над художнім образом музичного твору в класі «Хорового диригування»: вербалізація слухових вражень від прослуховування та первинного сприйняття музики; порівняльний аналіз різних варіантів виконавських інтерпретацій художньо-образного змісту музичного твору кількома хоровими колективами; завдання інтегративного типу на відтворення асоціацій щодо музичного матеріалу засобами образотворчого мистецтва; театрально-орієнтовані творчі завдання з віддзеркалення емоційної драматургії музики засобами жестів та міміки.

Біографія автора

Тетяна Валеріївна Борисова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25