МУЛЬТИПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ІСТОРІЇ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2023-34.159-171

Анотація

У статті висвітлено основних аспектів мультиперспективного підходу та доведення ефективності його використання в процесі навчання історії у занальноосвітніх закладах України в умовах Нової української школи. Ключовою зміною цієї освітньої реформи Міністерства освіти і науки України є зміна підходів до навчання та змісту освіти. Мультиперспективний підхід є одним з сучасних методологічних засад до навчання історії в загальноосвітніх навчальних закладах. Оскільки мультиперспективність вимагає визнання того, що «історичний об’єкт/суб’єкт» (подія, процес явище, постать) може оточувати кілька співіснуючих перспектив, цей підхід нині набув особливої актуальності в історичній дидактиці в умовах нової української школи та інтеграції української освіти до європейського освітнього та культурного простору. Методологічні засади дослідження ґрунтуються на таких принципах науковопедагогічного дослідження, як принцип постійного вивчення педагогічного явища; принцип цілісного вивчення об'єкта освіти. В процесі дослідження авторами було використано методи аналізу та порівняння, зокрема, аналіз офіційних джерел МОН України, аналіз науково-педагогічних праць українських та зарубіжних авторів, присвячених проблемі використання мультиперспективного (багатоперспективного) підходу у навчанні історії порівняння різних точок зору цих авторів щодо основних засад та особливостей мультиперспективного підходу у шкільній історичній освіті. Наукова новизна статті полягає у тому, що авторами було доведено необхідність використання мультиперспективного підходу в українських навчальних закладах на сучасному етапі та проаналізовано конкретні приклади його реалізації саме в умовах Нової української школи, зокрема у завданнях чинного Державного стандарту громадянської та історичної освітньої галузі та навчальної програми з історії: «Історія: Україна і світ» (інтегрований курс) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл. Отже, умови спільного життя громадян полікультурних, поліетнічних та поліконфесійних суспільств європейських країн та України передбачають постійного використання різних точок зору в оцінках історичних подій, процесів, явищ та особистостей, формування в процесі навчання насамперед соціальнокультурної історії, зорієнтованої на загальноєвропейські цінності та гуманістичні ідеали. Це все передбачає використання мультиперспективного методологічного підходу в умовах Нової української школи.

Біографії авторів

Ігор Анатолійович Коляда, Український Державний університет імені Михайла Драгоманова Київ

доктор історичних наук, професор, професор кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти

Яніна Миколаївна Камбалова, Український Державний університет імені Михайла Драгоманова Київ

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти

Андрій Зіновійович Королько, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Івано-Франківськ

Ph.D. (історія), доцент кафедри історії України і методики навчання історії

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25