ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ СВІДОМОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2023-34.123-131

Анотація

Формування громадянської свідомості дітей старшого дошкільного віку пов’язане з низкою питань, зокрема й теоретико-методологічного характеру. Одна з основних проблем – побудова системного організованого процесу формування найважливіших світоглядно-громадянських якостей дошкільника; необхідність створення наукового та педагогічного підходів до планування освітньої діяльності в цьому аспекті дослідження. Оглянуто та вироблено цілісне уявлення про способи формування громадянської свідомості дітей старшого дошкільного віку. Акцентовано увагу на важливих емоційночуттєвих умовах патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку. Встановлено, що важливим засобом для формування громадянської свідомості дошкільника є казка з високою мораллю, що формує характер дитини та невимушено підводить до самостійних висновків, думок про те, чому добро завжди перемагає зло. Авторка науково обґрунтувала педагогічні умови національно-патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку на матеріалі оповідання-казки Марка Вовчка «Невільничка». Провідними методами і прийомами формування громадянської свідомості виступили: етична бесіда за змістом твору, подорожі-презентації, власні малюнки зі словесними коментарями до них, моделювання проблемних ситуацій (ситуації вибору та ситуації оцінки). Казка Марка Вовчка «Невільничка» здатна спрямувати думки дитини до розуміння того, що в житті одне з найважливіших – це любов до рідної землі, її традицій та звичаїв, власна гідність та ідеї добра. Адже головна мета дошкільної освіти – виховати високо духову особистість, в якої будуть чітко сформовані основні категорії моральної свідомості (добро, обов’язок, справедливість, відповідальність, свобода вибору), почуття власної гідності, вольові риси характеру.

Біографія автора

Ганна Георгіївна Останіна, Криворізький державний педагогічний університет Кривий Ріг

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної освіти, начальник центру доуніверситетської та післядипломної освіти

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25