ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2023-34.111-122

Анотація

Стаття присвячена висвітленню психолого-педагогічних основ освітньої діяльності учнів закладів загальної середньої освіти (молодших школярів). Визначено, що важливими психолого-педагогічними основами освітньої діяльності молодших школярів є: формування пізнавального інтересу, мотивів, ціннісних орієнтацій молодших школярів до здобуття нових знань, вмінь, навичок; шляхи засвоєння знань; прийоми стимулювання молодших школярів до освоєння навчального матеріалу; освітня діяльність, яка реалізується як під керівництвом вчителя, так і у вигляді самостійного вивчення навчального матеріалу молодшими школярами; взаємодія учасників освітнього процесу, а також вчителів та батьків молодших школярів на засадах взаємного партнерства, в основі якого закладено успішне здобуття молодшими школярами нових знань, вмінь, навичок; всебічний розвиток молодших школярів, основи якого закладено принципами концепції Нової української школи тощо. Встановлено, що успішність навчання мотивує молодших школярів здобувати нові знання, а справедливе оцінювання освоєного навчального матеріалу стимулює позитивне ставлення здобувачів освіти до освітнього процесу. Розкрито педагогічні вимоги до сприяння розвитку пізнавального інтересу у молодших школярів. Виявлено, що ігрова діяльність має велике значення для розвитку мотиваційної сфери молодших школярів, в тому числі розвитку усвідомленого бажання вчитися. Визначено, що підвищенню ефективності освітнього процесу значною мірою сприяє використання вчителями різних прийомів стимулювання освітньої діяльності молодших школярів, зокрема: прийому забезпечення успіху у навчанні, прийому застосування дидактичних ігор, прийому створення ситуації новизни навчального матеріалу, прийому опори на життєвий досвід учнів тощо. Встановлено, що важливим аспектом освітньої діяльності є ефективність реалізації освітнього процесу в умовах дистанційного режиму навчання, адже в таких умовах молодші школярі змушені самостійно організовувати робоче місце вдома, готувати необхідні для навчання матеріали. Виявлено, що самостійна робота молодших школярів під керівництвом вчителя з елементами дистанційного навчання розширює можливості попередніх підрівнів здобутих знань, сформованих умінь і навичок.

Біографії авторів

Наталія Валеріївна Бахмат, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти

Тетяна Володимирівна Сторчова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови, керівник відділу міжнародних зв’язків

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25