МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ ОСВІТИ: ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2023-34.98-108

Анотація

Актуальність дослідження зумовлена тим, що в даний час освіта усвідомлюється як освітня послуга, а якість освіти розглядається як відповідність освітнім стандартам і запитам особи. Мета статтіполягає в обґрунтуванні та з’ясуванні філософсько-педагогічних аспектів становлення менеджменту якості освіти в Україні та світі. Встановлено, що всі аспекти становлення менеджменту якості освіти важливі, проте в аспекті нашого дослідження якість розуміється: а) як поняття абсолютне – це стандарт; б) як поняття відносне – це засіб, з допомогою якого визначається відповідність результату стандарту; в) це категорія, яка є сукупністю властивостей об'єкта і відповідає вимогам, потребам і нормам. Проаналізовано різні підходи до визначення якості, зокрема якості освіти, за допомогою опрацювання педагогічно-філософських праць різних учених. Виявлено філософськопедагогічні аспекти менеджменту якості освіти в закладах загальної середньої освіти. Наголошено, що діяльність співробітників організації на основі принципів загального управління якістю освіти сприяє постійному підвищенню якості продукції, ухваленню об'єктивних управлінських рішень, зацікавленості кожного учасника процесу та відповідальності за результат. З’ясовано, що менеджмент якості освіти в даний час розглядається як безперервний процес взаємодії керуючої та керованої систем, спрямований на забезпечення доступності якісної дошкільної, початкової загальної, основної загальної та середньої загальної освіти в освітній системі через створення умов для функціонування та розвитку загальної освітньої системи.

Біографія автора

Юрій Віталійович Ямполь, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

аспірант кафедри педагогіки та управління навчальним закладом

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25