ПЕДАГОГІКА РЕСТАВРАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2023-34.73-84

Анотація

У статті зроблено спробу вивчення практичної діяльності викладача циклу реставраційних дисциплін закладу вищої освіти, який готує майбутніх реставраторів творів станкового живопису. Обґрунтовано значення педагогічної компетентності як складової професійної діяльності педагога вищої школи-реставратора. Проаналізовано низку праць дослідників процесу підготовки реставраторів у світовій та українській практиці. Короткий ретроспективний огляд розвитку реставраційної освіти, власний досвід викладацької діяльності у закладі вищої освіти дають підстави зробити висновок про те, що педагогічному аспекту формування майбутнього консерватора-реставратора у вищій школі не приділено належної уваги. Нерідко викладачі низки дисциплін професійної підготовки, бездоганно володіючи теорією та технологіями реставрації, маючи всебічну художню та мистецтвознавчу підготовку, не мають педагогічної освіти, що створює труднощі в організації ними освітнього процесу, плануванні навчальної діяльності, оформленні обов’язкової документації, кореляції освітнього процесу й реставрації твору мистецтва тощо. У статті на основі опрацювання літератури з проблем сучасної педагогіки вищої освіти сформульовані найважливіші її положення, насамперед дидактичні, які проєктуються на організацію освітнього процесу, спрямованого на підготовку майбутніх реставраторів творів станкового живопису, визначені основні її категорії, серед яких функції дидактики (науково-теоретична та конструктивно-технологічна), навчання, викладання, учіння та ін. що є основою теоретичних засад організації освітнього процесу в закладі вищої освіти. Стаття завершується висновками і пропозиціями, в яких зазначається, що педагогіка вищої школи, зокрема дидактика, має зайняти належне місце в навчально-методичному забезпеченні підготовки майбутніх реставраторів, вказується на необхідність розробки відповідних методичних рекомендацій, а також подальших досліджень проблеми педагогіки підготовки фахівців у досліджуваній галузі – виховного потенціалу реставрації.

Біографія автора

Надія Іванівна Кучма, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

асистент кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25