ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2023-34.63-73

Анотація

У статті розглядаються питання, щодо особливостей виховання у вищій школі в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення. Підкреслюється, що метою розвитку, виховання, навчання є формування зрілої самодостатньої особистості. Ознаками такої особистості вважаються: широкі межі власного «Я», уміння будувати контакти з широким колом людей, демонструвати любов, повагу до них, визнавати їхні погляди і позиції; мати реалістичні сприйняття, досвід, очікування, розглядати речі такими, якими вони є, а не такими, якими вона бажає їх бачити; високий рівень кваліфікації і знань у сфері своєї діяльності, чіткі уявлення про власні сильні і слабкі сторони; здатність бачити цілісну картину завдяки вмінню виокремлювати найбільш значуще у своєму житті, вміти ставити завдання, цілі й досягати результатів, які мають для неї особистісне значення; може зробити життя значущим не піддаючись стресовим та проблемним ситуаціям, які ми спостерігаємо сьогодні в умовах війни. Така особистість має цілісну життєву філософію, набір цінностей, які є основою її буття. Зазначається, що для науково-педагогічних працівників необхідним, у сучасних реаліях, є постійне планування розвитку особистості в різних сферах знання, навчання, виховання, освіти, діагностування проблем, що можуть виникати, цілеспрямований розвиток умінь щодо вирішення цих проблем. Педагогам слід акцентувати увагу на привчанні молоді до конструктивного бачення світу, аналізу патогенних відхилень, формування мотивів морального обов’язку, відповідальності за власні дії та створення позитивного психологічного поля, актуальних спонук активності, вміння досягати поставлених цілей, знімати напругу. Розвиток особистості в процесі освітньої діяльності має будуватися на теоріях редукції напруги, формування співчуттєвого соціального оточення, техніки соціальної адаптації, власної соціальної схематичної орієнтації, апеляції до позитивних цінностей. Важливими, при цьому є посилення цілісної життєвої орієнтації, боротьба з децентралізацією й екзистенціональним вакуумом. Зазначається, що стратегія виховної дії щодо розвитку особистості студента має вибудовуватися із основного соціокультурного постулата сучасності: головною справою людства, нормою його життя є вирішення моральних проблем. Підкреслюється, що війна між росією та Україною відобразила різні світоглядні ціннісні орієнтири, мораль, духовність, культуру, значущість цивілізації в цілому.

Біографія автора

Ірина Олексіївна Кучинська, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та управління навчальним закладом

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25