УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2023-34.21-33

Анотація

У статті акцентується увага на важливості управління розвитком вищої освіти на засадах державно-приватного партнерства. Аналізується досвід краї н світу щодо можливості застосування в освітніи сфері державноприватного партнерства з метою розвитку університетів. Підкреслюється, що сьогодні в різних краї нах існує багато моделеи державноприватного партнерства в галузі освіти, а саме: приватне управління державними вищими навчальними закладами; співпраця між державними та приватними установами; підписання договорів щодо надання платних навчальних послуг приватними вищими школами. Зазначається, що управління вищою школою базується на цілях вищої освіти та законах ї ї розвитку; завданням управління вищою школою є регулювання взаємозв'язку між внутрішньою системою вищої освіти та зовнішніми ресурсами; наголошується на тому, що результат управління вищою школою полягає в тому, щоб постіи но сприяти впровадженню інноваціи них підходів у систему освіти. Акцентується, що в умовах сьогодення, багато краї н Європи, Азії, Африки, Америки почали вимагати від приватного сектору посилити співпрацю з державними освітніми установами. Як правило, у цих краї нах державні навчальні заклади мають хорошу академічну репутацію та компетентних викладачів, а приватнии сектор надає ефективні та гнучкі послуги. Наприклад, приватні установи забезпечують фінансування навчання, а державні установи відповідають за моніторинг якості, допомагають проводити курси та сприяють здобуттю наукових ступенів. Зазначається, що розвиток державно-приватного партнерства в освітніи сфері може бути впроваджении за допомогою наступних заходів: співпраця галузевих науково-дослідних університетів; підтримка університетських бізнес-проєктів, наукових та технічних розробок; заохочення приватних вкладів в університети (зменшення податків або звільнення від них); впровадження нових інноваціи них моделеи державно- приватного партнерства; створення законодавством сприятливих умов для взаємодії державного та приватного співробітництва у вищіи освіті. Окремо, звертається увага на важливості створення конструктивних та багатофункціональних моделеи сучасного менеджменту. Стаття може бути корисною науково-педагогічним працівникам, аспірантам, магістрантам та менеджерам освіти.

Біографія автора

Джинг Ванг, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

аспірантка першого року навчання, кафедра педагогіки та управління навчальним закладом

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25