ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ

Автор(и)

  • Тетяна Володимирівна Сторчова Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2022-33.155-167

Анотація

У статті представлено результати досліджень особливостей використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні майбутніх філологів латинської мови з огляду на впровадження змішаних та дистанційних форм навчання здобувачів вищої освіти. Зокрема, обґрунтовано позиції з застосування цифрових інструментів в освітньому середовищі з дотриманням ціннісних пріоритетів в контексті Європейського простору вищої освіти. Досліджено становлення поняття «інформаційно-комунікаційні технології» та акцентовано його значення у базових документах, які визначають пришвидшений процес розвитку людства. Доведено, що цифрова трансформація освіти розширює можливості здобувачів вищої освіти, зокрема у вивченні навчальної дисципліни «Латинська мова» майбутніми філологами, яка за своїми компонентами є рушійною силою пропедевтичного етапу формування філологічного мислення здобувачів. Зокрема, проаналізовано та деталізовано функціональні можливості модульного об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища (Moodle), інтерактивної віртуальної дошки Google Jamboard у призмі презентації граматичного матеріалу та формування рецептивних граматичних навичок латинської мови. Обґрунтовано позицію, що комбінування сучасних цифрових інструментів у навчанні латинської мови створює умови для застосування новітніх технологій навчання, зокрема технології «перевернутого класу», яка нині є одним із індикаторів студентоцентрованого підходу з пріоритетним формуванням навчальних стратегій, наприклад, у процесі самостійної підготовки до заняття. Технологія «перевернутого класу» користується неабиякою популярністю у таких країнах як Швейцарія, Велика Британія, Німеччина, Ірландія, Португалія. Запропоновано алгоритм роботи над темою «Imperfectum Indicativi Activi» у межах технології «перевернутого класу» із деталізацією усіх етапів роботи та особливостей залучення таких цифрових інструментів як Moodle, Google Meet, Power Point Presentation, Google Jamboard.

Біографія автора

Тетяна Володимирівна Сторчова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови, керівник відділу міжнародних зв’язків

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-26