РОЗВИТОК SOFT SKILLS МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Мар'яна Сидорівна Гордійчук Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна
  • Мартіна Олеся Мартіна Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна
  • Наталія Володимирівна Третяк Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2022-33.114-126

Анотація

У статті розкрито проблему підготовки майбутніх педагогів у закладах вищої освіти відповідно до європейського рівня кваліфікації для формування гармонійно розвиненої особистості дитини. Однією з важливих якостей особистості фахівця, конкурентоздатного на ринку праці, визначено soft skills, зокрема комунікативні навички, які забезпечують високу продуктивність праці. Виявлено та розкрито сутнісні характеристики і педагогічний потенціал soft skills, наведено можливості їх використання в освітньому процесі закладів освіти. Розкрито зумовленість розвитку особистості педагога в процесі професійної діяльності відповідно до гностично-дослідницької, виховної, конструктивноорганізаційної та діагностичної діяльності. Наведено результати аналізу сучасної ситуації розвитку soft skills у майбутніх педагогів у освітньому процесі ЗВО. Здатність забезпечувати комунікативно-мовленнєвий розвиток дітей характеризується прогресивним розвитком їх спілкування і мовлення, що залучені до освітнього процесу, під час якого відбувається становлення дитини як суб’єкта життєдіяльності. Це зумовлює потребу розвитку комунікативних умінь майбутніх педагогів із використанням сучасних технологій, інструментів для інтерактивного спілкування: чатів, форумів, електронної пошти, відеоконференцій. Діяльність майбутніх педагогів під час навчання у ЗВО характеризується творчістю та дослідженнями, виконання завдань шляхом самостійного пошуку та спільними зусиллями, що сприяє підвищенню якості результатів навчання та підвищенню професійної майстерності. Розроблено та наведено комплекс завдань з формування комунікативних навичок, що складається з певних вправ, які можна використовувати як з іншими завданнями на заняттях, так і самостійно. Виконання деяких вправ вимагають наявності інтерактивного мультимедійного комплексу (інтерактивної дошки, мультимедійного проєктора, персонального комп'ютера тощо).

Біографії авторів

Мар'яна Сидорівна Гордійчук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти

Мартіна Олеся Мартіна, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти

Наталія Володимирівна Третяк, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та методик початкової освіти

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-26