ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНІ КОНЦЕПТИ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 5 КЛАСІВ ЗЗСО ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНО-МОВЛЕННЄВИХ СИТУАЦІЙ

Автор(и)

  • Олена Михайлівна Коваленко Інститут педагогіки НАПН України, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2022-33.87-96

Анотація

Становлення та розвиток міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності школярів безпосередньо зумовлюється сучасними трансформаціями вітчизняної системи загальної середньої освіти, її переорієнтуванням на компетентнісні засади. Відтак, змін потребують технології імплементації ключових компетентностей, зокрема здатності суб’єктів навчання спілкуватися іноземними мовами, у шкільну практику навчання. Нагальність оволодіння учнями міжкультурною іншомовною комунікативною компетентністю визначає необхідність розробки дидактичних засобів, спроможних змоделювати акти комунікації, передбачені цілями освітнього процесу ЗЗСО. Одним з таких інструментів є навчальні мовленнєві ситуації, які заохочують школярів до іншомовної мовленнєвої діяльності, яка є для них особистісно значущою. У цій розвідці автором проаналізовані методичні та дидактичні концепти формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності п’ятикласників ЗЗСО; окреслені й узагальнені умови застосування навчальномовленнєвих ситуацій під час опрацювання тематики ситуативного спілкування, поданої в Модельній навчальній програмі «Іноземна мова 5- 9 класи» для закладів загальної середньої освіти; розглянуті види комунікативних завдань для розвитку в учнів здатності до ситуаційного спілкування англійською мовою; викладене власне бачення щодо оптимального використання запропонованих рамкових навчально-мовленнєвих ситуацій для індивідуалізації процесу становлення міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності суб’єктів навчання. На підставі аналізу діяльнісного, мотиваційного, когнітивного і емоційно-оцінного аспектів формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності п’ятикласників автор робить висновок про те, що імплементація технології ситуаційного навчання іншомовного спілкування здатна істотно розширити досвід результативної комунікативної взаємодії школярів.

Біографія автора

Олена Михайлівна Коваленко, Інститут педагогіки НАПН України, Київ

кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-26