ПРИНЦИП ПРИРОДОВІДПОВІДНОСТІ – ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ПРИНЦИП РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Петро Іванович Сікорський Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2022-33.56-73

Анотація

Наукова стаття присвячена актуальним проблемам реформуванням українського шкільництва за концепцією «Нова українська школа». У 2022 році завершується перший етап реформування середньої освіти – початкова школа. За 4 роки зроблено багато: переоснащено навчально-матеріальну базу 1- 4 класів в усіх школах України, проведено перепідготовку учителів початкових класів тощо. Основна увага зверталася на удосконалення матеріальної складової освітнього процесу (нові парти, комп’ютерні системи, дидактичні матеріали, Lego тощо). І це правильно, бо новітні засоби навчання відіграють значну роль у всебічному розвитку учнів і засвоєні ними ядра знань за курс початкової школи. Однак, якщо врахувати методологічні підходи до розв’язування суперечностей в освіті, а також безпосередню педагогічну практику, то надання пріоритету одній із складових суперечності може призвести до руйнування системи, в даному випадку освітньої. Тобто реальні результати навчання учнів у початковій школі можуть суттєво відрізнятися від прогнозованих. Йдеться про те, що учні не будуть підготовлені до засвоєння навчального матеріалу у базовій середній школі. З одного боку, в учнів не буде розвинутий достатній інтелектуальний інструментарій (спостережливість, мовлення, пам'ять, мислення, читання, письмо тощо) для сприймання і засвоєння значно більшої, ніж у початкових класах, сукупності елементів знань з 8 основних навчальних предметів з врахуванням розвинених їхніх природніх задатків, а з іншого – недостатньо сформовані загальнонавчальні уміння, створюватимуть значні перешкоди для адаптації учнів до нових умов навчання. У педагогіці є фундаментальні принципи і серед них принципи природовідповідності і розвивального навчання, які потрібно не лише декларувати, а й пропонувати шляхи для їхньої практичної реалізації. На наш погляд, у Новій українській школі потрібно суттєво підсилити роль принципів природовідповідності і розвивального навчання, інакше вона не виконає поставлених перед нею завдань. У цій статті ми поглиблюємо сутність принципу природовідповідності у навчанні учнів, аналізуючи відповідні дослідження видатних вчених-педагогів світу.

Біографія автора

Петро Іванович Сікорський, Національний університет «Львівська політехніка», Львів

доктор педагогічних наук, професор, почесний академік НАПН України, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-26