РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЗМІСТОВИХ АСПЕКТІВ ІНТЕГРАЦІЇ ЗНАНЬ У СУЧАСНІЙ ОСВІТІ

Автор(и)

  • Вікторія Вікторівна Павелко Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, Кременець, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2022-33.31-44

Анотація

У статті питання інтеграції знань висвітлено в позицій філософії, яка є об’єднавчим фактором для всіх галузей пізнання, та освітнього процесу. Розкрито проблему різноаспектності трактування поняття «інтеграція знань» науковцями й педагогами. Звернено увагу на філософсько-методологічні основи інтеграції знань, зокрема зазначено про загальні закономірності інтеграції сучасного наукового знання, видову характеристику його синтезу. Виявлено й проаналізовано різні аспекти тлумачення поняття «інтеграція знань» у педагогічній літературі та охарактеризовано особливості кожного з них. З’ясовано, що інтеграція знань розуміється як: один із пріоритетних напрямів державної освітньої політики, модернізації освіти; важливий фактор осучаснення й вдосконалення змісту освіти; основний комплексний чинник впливу на навчальний процес та його результати, зокрема нестандартне, творче та інтегративне мислення тощо; цілісність знань; високий рівень процесу єдності, синтезу знань, якому передує аналітичний розгляд і пізнання об’єкта; педагогічна категорія у контексті цілеспрямованого об’єднання, синтезу деяких навчальних дисциплін у самостійні системи цільового призначення, результатом чого є забезпечення цілісності знань та вмінь; теорія інтеграції знань з описом педагогічних еквівалентів усіх її видів та рівнів, як необхідність виведення базових закономірностей дидактичної інтегрології та їх наслідків – побудови дидактичної системи інтегративного навчання й розробки конкретних методик; один з дидактичних принципів освітнього процесу, загальне визначення якого на сучасному етапі остаточно не сформоване; методичний засіб освітнього процесу; один із дієвих засобів підвищення якості професійної підготовки, здатності проявляти мобільність при зміні парадигм в обраній спеціальності. Обґрунтовано, що поняття «інтеграція знань» потребує подальшого ґрунтовного вивчення й визначення.

Біографія автора

Вікторія Вікторівна Павелко, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, Кременець

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, дошкільної та початкової освіти

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-26