ІННОВАЦІЙНА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ: ЗМІСТОВНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ СУЧАСНОГО РЕФОРМУВАННЯ

Автор(и)

  • Ірина Олексіївна Кучинська Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2022-33.20-31

Анотація

У статті розглядаються питання, що постають перед сучасними педагогами, які працюють в інноваційному режимі, пов’язані і з низькою інноваційною компетентністю, а саме системою мотивів, знань, умінь, навичок, особистісних якостей педагога, що забезпечує ефективність використання нових педагогічних технологій у роботі з дітьми. Зауважується, що компонентами інноваційної компетентності педагога є поінформованість про інноваційні педагогічні технології, належне володіння їх змістом і методикою, висока культура використання інновацій в освітній діяльності, особиста переконаність у необхідності застосування інноваційних педагогічних технологій. Підкреслюється, що готовність до інноваційної діяльності є внутрішньою силою, яка формує інноваційну позицію педагога. За структурою це складне інтегративне утворення, яке охоплює різноманітні якості, властивості, знання, навички особистості. Як один із важливих компонентів професійної готовності, вона є передумовою ефективної діяльності педагога, максимальної реалізації його можливостей, розкриття творчого потенціалу. Джерела готовності до інноваційної діяльності сягають проблематики особистісного розвитку, професійної спрямованості, професійної освіти, виховання й самовиховання, професійного самовизначення педагога. Вихідним матеріалом для розроблення технології є теорії та концепції. Багато педагогічних технологій мають у своїй основі концепції засвоєння соціального досвіду, а в умовах сучасних реалій громадянського, демократичного та патріотичного. Зазначається, що зміна психологічного клімату в закладі освіти, що зумовлена новими цілями та цінностями освіти; поширення інноваційних педагогічних систем; розробка нових технологій проєктування, управління та навчання в школах, які здійснюють інноваційну діяльність та долають певні протиріччя; залучення інноваційними школами нових фінансових, інформаційних, соціокультурних структур та механізмів, а також безумовно педагогічна діяльність, що набула рис сталої творчої діяльності та позитивно впливає на всі компоненти освітньогопроцесу, без сумніву вплинуть й на інноваційну освітню діяльність загалом. Наголошується на важливості модернізації педагогічних технологій враховуючи сучасні екстремальні ситуації.

Біографія автора

Ірина Олексіївна Кучинська, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та управління навчальним закладом

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-26