АНІМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

  • Галина Василівна Горбенко Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Ukraine
  • Вікторія Людвігівна Іващенко Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Ukraine
  • Маргарита Миколаївна Нетреба Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-29.250-265

Анотація

У сучасних умовах реальної конкуренції на ринку праці України в багатьох організаціях наявний брак кваліфікованих практико-орієнтованих кадрів, здатних успішно розробляти й упроваджувати наукоємні технології та реалізовувати реальні бізнес-процеси за допомогою інноваційних технологій. Така ситуація спричиняє протиріччя між системою вищої професійної освіти України та сучасним бізнесом. Тому вища школа розробляє нові освітні експериментальні моделі як підґрунтя розбудови інноваційних технологій навчання. Проблема впровадження експериментальних моделей практико-орієнтованого навчання вже привернула увагу відомих науковців. Є чимало праць, присвячених навчанню студентів із використанням новітніх технологій. Проте не вдалося віднайти жодних досліджень із проблеми практико-орієнтованого навчання із застосуванням технології анімації у викладанні курсів зі створення реклами. Саме тому мета нашого дослідження – з’ясування ефективності впровадження практико-орієнтованої експериментальної моделі навчання з використання анімаційних технологій у мультимедійному середовищі вищої школи, зокрема в Київському університеті імені Бориса Грінченка. Дослідження розкриває специфіку впровадження моделі для студентів, які здобувають ступінь бакалавра за освітньою програмою «Реклама та зв’язки з громадськістю», аналізує результати та окреслює подальші перспективи її впровадження в освітній процес ЗВО. Центри компетентностей Університету Грінченка стали базою для цього освітнього експерименту, оскільки навчання в таких центрах сприяє формуванню цифрової та медіаграмотності в майбутніх фахівців, допомагає їм адаптуватися до виробничих процесів, набувати необхідних умінь і навичок колективної роботи та індивідуальної відповідальності. Для оцінювання експерименту було проведено опитування студентів 1–2 курсів Інституту журналістики Університету Грінченка. Результати анкетування показали, що студенти високо оцінили вивчення та застосування технології анімації для створення рекламного продукту. У підсумку, значна кількість із них обрали дисципліну «Анімація в рекламі» як вибіркову за іншою спеціальністю.

Біографії авторів

Галина Василівна Горбенко, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри реклами та зв’язків із громадськістю

Вікторія Людвігівна Іващенко, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ

доктор філологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри видавничої справи

Маргарита Миколаївна Нетреба, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри реклами та зв’язків із громадськістю

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-25