DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0.378-393

РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: РЕЗУЛЬТАТИ КОНСТАТУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Олександр Петрович Радкевич

Анотація


У статті описується програма та хід проведення констатувального етапу експерименту щодо розвитку правової̈культури педагогічних працівників закладів професійної̈ освіти. Також подається якісний і кількісний аналіз отриманих результатів за такими рівнями розвитку правової̈ культури педагогічних працівників: високий, достатній, середній, низький. Висвітлено результати опитування педагогічних працівників щодо ї̈хніх знань основних правових понять, засад конституційного права Украї̈ни; використання правових норм у повсякденному житті; знань основних понять освітнього права, основних законодавчих та нормативних актів у галузі освіти, що регулюють права та обов’язки учасників освітнього процесу; особливостейрозроблення стандартів, освітніх програм, навчальних планів на компетентнісній основі. Розкрито результати самооцінювання педагогічними працівниками умінь розроблення нормативних освітніх документів щодо забезпечення професійної̈ підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, а також теоретичних основ правового виховання учнів. Висвітлено ієрархію життєвих цінностей педагогічних працівників закладів професійної̈ освіти (матеріальне забезпечення життя, цікава робота в закладі професійної̈ освіти, розваги (отримання задоволення, відсутність зобов’язань), суспільне визнання, кар’єра, повага колег, загальна культура людини (зокрема правова культура), свобода (самостійність вчинків, незалежність суджень, оцінок), щастя інших людей, виконавська дисципліна, відповідальність). Подано результати оцінювання педагогічними працівниками власної̈поведінки в ситуаціях, коли порушувалися ї̈хні права, визначення чинників правомірної̈ поведінки педагогічних працівників та ї̈хнього інтересу до сучасних правових знань. Обґрунтовано потреби педагогічних працівників у правових знаннях, проаналізовано результати ранжування ї̈хніх особистісних якостей (вимогливість до себе, законослухняність, самокритичність, правова принциповість, справедливість, а також і зарозумілість, лицемірство, самолюбство). Зроблено висновок, про недостатньо високий рівень правової̈ культури педагогічних працівників закладів професійної̈освіти, що зумовлює необхідність цілеспрямованого розвитку в них правоосвіченості, правосвідомості, правових переконань тощо.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.