DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0.360-367

ВЛАСТИВОСТІ УВАГИ МУЗИКАНТА-ВИКОНАВЦЯ

Олена Михайлівна Прядко

Анотація


У статті вивчаються особливості розвитку інтелектуальної̈ сфери студентів музично-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів як необхідної̈ умови успішності процесу оволодіння знаннями, вміннями та навичками. Розглядаються питання формування вищих інтелектуальних потреб особистості студента під час навчання, аналізується потенціал його пізнавальної̈ сфери для того, щоб урахувати цю інформацію під час групових та індивідуальних занять. Управління процесом навчання вимагає володіння педагогом ефективними підходами передачі знань, створення сприятливих психологопедагогічних умов для засвоєння студентами. Важливим є врахування психологічних аспектів функціонування пізнавальної̈сфери особистості студента, обсягу та глибини пам’яті, сформованості чітких установок у навчанні, особливостей його емоційної̈ сфери. Вивчення особливостей функціонування уваги є особливо важливим у педагогіці, оскільки вона відповідає за якість та швидкість запам’ятовування, вибірковість та ефективність сприймання, опрацювання та використовування актуальної̈ інформації̈. Автором статті розглядаються проблеми розвитку уваги студентів музичнопедагогічних спеціальностей, здійснюється аналіз специфіки розвитку такого виду уваги, як сценічна увага музиканта-виконавця. Вивчаються шляхи збільшення обсягу уваги, що відбувається в результаті набуття студентами відповідних навичок, які формуються під час цілеспрямованих вправлянь, систематичного виконання конкретних завдань, спрямованих на розвиток уваги вихованців. Аналізується специфіка формування музично-виконавських навичок на початковому етапі та в процесі їхнього вкорінення. У висновках до статті зазначено, що розвиненість необхідних якостей уваги музиканта-виконавця здатна забезпечити достатній рівень самоконтролю в навчальній та виконавській діяльності, сприятиме більш ефективному засвоєнню необхідних спеціальних музичних умінь та навичок.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.