DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0.332-341

ПЕДАГОГІЧНА СИТУАЦІЯ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ

Вікторія Віталіївна Перетятько, Олена Олександрівна Клімова

Анотація


Педагогічні ситуації̈мають велику вагу в професійному становленні майбутнього педагога. Навички ї̈хнього вирішення є необхідними складовими психолого-педагогічного мислення й готовності до професійної̈ діяльності. Педагогічні ситуації̈розглядаються науковцями як фрагмент освітнього процесу, що містить суперечність, розвиток і вирішення. Вони можуть попередньо проектуватися або виникати стихійно. У статті розкриваються методичні підходи до формування компонентів професійної̈компетентності в майбутніх учителів біології̈методом вирішення педагогічних ситуацій. Аналізуються підходи різних науковців до визначення поняття «педагогічна ситуація» та «педагогічна задача», також взаємозв’язок між ними. Детально розкриваються етапи вирішення педагогічних задач, аналізуються педагогічні дії̈ учасників. На думку авторів, викладачі методичних дисциплін недостатньо застосовують педагогічні ситуації̈. У процесі вирішення педагогічних ситуаційта задач студенти мають змогу відчувати особливу потребу в необхідних знаннях і вміннях, стає додатковим стимулом в опрацюванні програмного матеріалу. Висвітлюються запропоновані авторами педагогічні ситуації̈до практичних занять з навчальної̈ дисципліни «Методика викладання біології̈». Описується вплив вирішення педагогічних ситуацій на формування деяких компонентів професій ної̈ компетентності май бутніх учителів біології̈. Досвід вирішення педагогічних ситуацій на практичних заняттях сприяє конкретизації̈ методичних знань, переосмисленню педагогічної̈ діяльності студентами, закріплює спеціальнопредметний, психолого-педагогічнийта організаційно-управлінськийкомпоненти, формує методичний , особистісний , комунікативний , а також мотивацій ний компонент професійної̈компетентності вчителя біології̈. Як результат, студенти стають більш впевненими під час спілкування з учнями під час проходження виробничої̈ педагогічної̈ практики.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.