DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0.319-331

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Оксана Валентинівна Мондич

Анотація


У статті розкрито важливість підтримання та збереження здоров’я
майбутнього покоління школярів та санітарно-гігієнічного виховання дітей.
Висвітлені питання загострення цієї проблеми в останні роки в зв’язку з
чинниками, що погіршують здоров’я маи бутнього покоління через впровадження
технічних досягнень, засобів інформаційних технологіи, малорухливий спосіб 

життя, перевтоми школярів, поширеннями шкідливих звичок у молодіжному
середовищі.
Виявлено, що майбутні вчителі початкової школи - це головні провідники знань
зі здорового способу життя до шкільної молоді.
Підкреслена важливість впровадження компетентнісного підходу в зміст
державного стандарту початкової освіти та орієнтація навчальних програм на
формування в молодших школярів ключових компетентностей, до яких
належить і здоров’язберігаюча. Навчання здоровому способу життя молодших
учнів здійснює вчитель початкової школи, тож необхідно вдосконалювати
шляхи формування їхньої здоров’язберігаючої компетентності.
Проведено аналіз праць науковців із професійної компетентності педагогів, з
питання «здоров’язберігаючої компетентності», актуальності
здоров’язберігаючого виховання.
Розглянуто поняття «здоров’язберігаюча компетентність», її складові та
основні шляхи її формування в майбутніх учителів початкової школи в процесі
їхньої фахової підготовки. Виявлено необхідність розроблення методичної
системи формування здоров’язберігаючої компетентності з дотриманням
загальнодидактичних принципів навчання та взаємозв’язків освітньо-
професійної програми підготовки майбутнього вчителя початкової школи та
Державного стандарту зі змістом освітнього процесу ЗСО. Охарактеризована
структура здоров’язберігаючої компетентності майбутнього вчителя
початкової школи, яка розділена на три компонента: когнітивний,
мотиваційний і діяльнісний. Висвітлено шляхи формування
здоров’язберігаючої компетентності майбутніх учителів початкової школи в
процесі їхньої фахової підготовки.
З’ясовано, що формування здоров’язберігаючої компетентності студентів –
майбутніх учителів початкової школи - включає зміст дисциплін професійної
науково-предметної підготовки, професійно-педагогічної підготовки,
природничо-наукової підготовки, спецкурсів за вибором ЗВО і студентів.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.