DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0.310-319

СТВОРЕННЯ ІНФОГРАФІКИ ЯК ВИДУ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН

Олександр Михайлович Микитів

Анотація


У статті окреслено дефініції поняття «самостійна робота». Описано
вимоги до професійної компетентності випускників закладів фахової
передвищої освіти, що зумовлює якісно нові форми та методи вищої освіти,
спрямовані на створення цілісної системи безперервної освіти, розширення
сфери самостійної діяльності здобувачів освіти, формування їхніх професійних
компетентностей. Зазначено, що рівень фахової компетентності спеціаліста
вимірюється й оцінюється його здатністю самостійно здобувати нові знання,
використовувати їх в освітній і практичній діяльності. Важливу роль у розвитку
самостійності студентів відіграє самостійна робота, організована відповідно.
Організація самостійної роботи студентів здійснюється з урахуванням
дидактичних принципів, що відображають специфіку цього напряму
педагогічної діяльності в закладах фахової передвищої освіти. Описані
принципи сприяють формуванню в студентів умінь і навичок самостійної 

роботи. Для успішного засвоєння знань здобувачі освіти мають виконувати
завдання для самостійної роботи із використанням інфографіки.
У результаті виконання завдань і вивчення професійно орієнтованих дисциплін
у студентів формуються такі компетентності як системні, інструментальні,
міжособистісні. У процесі створення інфографіки, виконуючи завдання для
самостійної роботи, у здобувачів освіти формуються навчально-пізнавальні,
інформаційні та комунікативні компетентності. Під час самостійної роботи
особливо важливим є процес глибокого засвоєння спеціальних знань,
формування готовності до професійного самовиявлення, розвитку творчих
умінь і навичок.
Активізація самостійної роботи здобувачів освіти дасть змогу розвивати їхню
творчу активність, спостережливість і логічне мислення; прищепити культуру
розумової і фізичної діяльності; самостійно працювати; прагнути досягати
поставленої мети; формувати професіоналізм майбутніх фахівців ще під час
здобуття освіти та постійно вдосконалюватися в обраній професії.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.