DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0.302-310

РОЗВИТОК ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ СПІВАКІВ-ПОЧАТКІВЦІВ НА ЗАНЯТТЯХ З МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Юлія Валеріївна Мережко, Ірина Миколаївна Ходоровська

Анотація


У статті досліджується питання розвитку художнього мислення у
співаків-початківців на заняттях з музично-теоретичних дисциплін. Автори
пропонують ґрунтовний аналіз стану дослідженості проблеми у науковій
літературі, звертаючись до робіт В. Усачова, О. Полотаи ко, В. Петрушина, Л.
Масол та інших науковців. У роботі надається визначення сутності таким
поняттям: «художнє мислення», «художнє мислення співака-початківця».
Автори у тексті висвітлюють специфіку розвитку художнього мислення у
студентів на заняттях з музично-теоретичних дисциплін у закладах вищої
мистецької освіти, а також пропонують матеріал щодо значення вокально-
виконавської діяльності на аудиторних заняттях з музично-теоретичних
дисциплін. У статті стисло висвітлені педагогічні умови та етапи розвитку
художнього мислення у студентів-початківців. Також автори висвітлюють
методику розвитку означеного феномену на заняттях з теорії музики та
сольфеджіо та обґрунтовують окремі ефективні методи такі як: методи
організації та здіи снення художньо-пізнавальної діяльності (словесні, наочні,
практичні, індуктивно-дедуктивні); методи стимулювання інтересу та
позитивної мотивації навчання (метод емоціи ного впливу, життєво-образних
асоціаціи , створення ситуації успіху, музично-дидактичної гри); методи
контролю та самоконтролю за виконавським результатом (опитування,
повторного програвання, прогнозування можливих помилок, слухового
самоконтролю); методи становлення творчо-виконавської самостіи ності (метод
виконавської варіативності, художньо-виконавського аналізу, моделювання
ситуації у процесі відтворення вокальних вправ, фрагментів пісень).
Загальним висновком статті є думка науковців, що у процесі становлення
особистості маи бутнього співака вагоме місце посідає формування и ого
художнього мислення, яке, будучи важливою складовою творчих здібностей,
визначає успішність художнього пізнання студента та суттєво впливає на якість
його музично-творчої діяльності в майбутньому.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.