DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0.292-301

СПЕЦИФІКА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО КЕРІВНИЦТВА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИМИ КОЛЕКТИВАМИ

Любов Василівна Мартинюк

Анотація


У статті розглядаються питання, що входять у складний комплекс
підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до керівництва художньо-
творчими колективами, зокрема, вокально-хоровими. Акцентується, що
домінуюче місце у процесі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до
керівництва зазначеними колективами посідають питання дириґентсько-хорової
підготовки, дослідження яких неможливе без осмислення унікальних явищ
вітчизняного хорового виконавства та особливостей роботи з вокально-хоровими
колективами. Для вирішення цих питань слугують дисципліни диригентсько-
хорового циклу, головне завдання яких – виховання у студентів професійних умінь
та навичок співу в хорі, а також керування хоровим колективом на основі
оволодіння методами роботи з хором, дидактичними принципами і знаннями
психофізіологічного процесу, який протікає в організмі людини під час співацької
діяльності. Зазначається, що резервом підвищення якості фахової підготовки
майбутніх учителів музичного мистецтва до керівництва вокально-хоровими
колективами є міжпредметний зв'язок спеціальних дисциплін із суспільно-
педагогічними і музично-теоретичними дисциплінами. Проаналізовано сучасні
виконавські та аналітичні вимоги до фахової підготовки майбутніх учителів
музичного мистецтва до керівництва вокально-хоровими колективами, зокрема:
можливість досягнення необхідного рівня знань, умінь і навичок за умов
оволодіння студентами кожним із предметів дириґентсько-хорового циклу з
усвідомленням їх взаємодії; високий рівень співацької та дириґентської
компетентності студентів та їх глибоких знань вокально-хорового репертуару;
мистецтво оволодіння майбутнім керівником вокально-хорового колективу не
лише виконавськими вокально-хоровими уміннями й навичками, але й
організаторськими здібностями; єдність ерудованості в галузі вокально-хорового
мистецтва, методичної підготовки, педагогічних операцій, сформованих на
взаємозв’язку знань і практики роботи з вокально-хоровим колективом.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.