DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0.282-291

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Іван Григорович Маринін

Анотація


У статті висвітлено основні напрями реформування системи вищої
освіти відповідно до європейських стандартів на основі компетентнісного
підходу до навчання. Представлено концептуальні засади реформування
системи вищої освіти відповідно до міжнародних стандартів. Проаналізовано
основні положення Національної рамки кваліфікацій (НРК) згідно з
положеннями законодавчих та нормативних документів України про вищу
освіту.
Здійснено теоретичний аналіз наукових досліджень вітчизняних науковців і
проблеми впровадження компетентнісного підходу в системі мистецької освіти,
який забезпечує готовність випускників використовувати набуті знання та
вміння в реальному житті для розв’язання завдань професійного змісту.
Акцентується увага на особливостях та етапності реалізації компетентнісного
підходу в системі інструментальної підготовки майбутніх учителів музичного
мистецтва Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка.
Виявлено комплекс компетентностей (інтегральні компетентності (ІК); загальні
компетентності (ЗК); фахові компетентності (ФК)) вчителя музичного мистецтва 
керівника шкільного інструментального колективу, який забезпечує його
ефективну музично-педагогічну діяльність в умовах закладу загальної середньої
освіти, позашкільних дитячих установ та в дитячих мистецьких навчальних
закладах.
З’ясовано, що для забезпечення відповідності потребам здобувачів вищої
школи, стейкхолдерів і суспільства кафедра музичного мистецтва Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка системно
здійснює фаховий моніторинг освітніх програм підготовки освітньо-
кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.