DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0.272-281

НАВЧАЛЬНИЙ ВОКАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА

Тетяна Олександрівна Ланіна

Анотація


У статті обґрунтовано необхідність ансамблевої підготовки
студентів-вокалістів у класичному університеті. Проаналізовано
напрацьовании у ціи сфері науково-методичнии і практичнии досвід.
Досліджено и науково обґрунтовано сутність, ознаки, принципи діяльності та
функції навчального студентського вокального ансамблю. Сформульовано
основні характеристики навчального студентського вокального ансамблю на
організаціи ному, діяльнісному та освітньому рівнях.
Навчальнии вокальнии ансамбль охарактеризовано як: 1) творчу лабораторію
та одну з організаціи них форм навчання студентів вокальних спеціальностеи в
університеті; б) соціально-педагогічну систему, що виконує певні функції,
відзначається специфічними формами організації та принципами діяльності;
в) концертнии колектив, діяльність якого спрямована на творчии розвиток
студентів-вокалістів. Визначено завдання навчального вокального ансамблю в
університеті: 1) розвиток творчих здібностеи та індивідуальних вокальних
навичок студентів 2) опанування технології ансамблевого співу; 3) набуття
досвіду практичної роботи з вокальними ансамблями; 4) формування навичок
професіи ного спілкування у творчому колективі; 5) засвоєння специфіки
ансамблевого виконавства, розвиток навичок концертно-виконавської
діяльності.
Окреслено основні завдання та напрям роботи з учнівськими навчальними
вокальними ансамблями в спеціалізованих початкових мистецьких закладах.
Розкрито специфіку та завдання роботи з дитячими аматорськими
вокальними колективами. Доведено значення фахової компетентності
викладача ансамблевого класу. Проаналізовано зміст роботи викладача
вокального ансамблю вищого мистецького навчального закладу.
Сформульовано висновки про те, що: 1) навчальнии вокальнии ансамбль є
важливою складовою фахової підготовки студентів вокальних спеціальностеи у
системі університетської освіти; 2) навчальнии вокальнии ансамбль можна
розглядати як соціально-педагогічну систему, що виконує певні функції,
відзначається специфічними ознаками, формами організації та принципами
діяльності; 3) навчання студентів у класі вокального ансамблю має здіи снюватися
з урахуванням напрацьованого в ціи сфері науково-педагогічного і практичного
досвіду, що забезпечить високии рівень підготовки фахівців.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.