DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0.264-271

ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

Микола Савич Корець, Світлана Михайлівна Іщенко

Анотація


У статті обґрунтовані та запропоновані сучасні підходи до
формування компетентності майбутніх педагогів професійного навчання
харчових технологій у процесі вивчення технологічного обладнання харчової
галузі.
Розкривається структура та основні етапи формування фахової компетентності
в студентів у період навчання у вищих навчальних закладах, а також
запропоновані найбільш ефективні технології навчання, за умови якісної
організації освітнього процесу.
Аналізуються сучасні інноваційні педагогічні технології на прикладі
проблемних лекцій з активним використанням електронних презентацій, що
вибудовуються на використанні проблемних, дослідницьких, аналітичних і
комунікативних способах навчання, які у свою чергу зумовлюють формування
професіи ної компетентності маи бутніх фахівців. 

Розглядається методика навчання основ технологічного обладнання харчової
галузі, яка передбачає застосування форм, технологій і засобів навчання, що
забезпечують високий рівень підготовки студентів зорієнтованих на
перспективу та здатність самоосвіти та неперервного професійного
вдосконалення.
Для реалізації розвитку фахової компетентності до вивчення технологічного
обладнання, на нашу думку, викладач має насамперед сприяти зацікавленості
кожного студента в роботі за допомогою чіткої мотиваційної установки,
використовуючи різноманітні форми й методи навчальної діяльності. Важливим
також є вміння викладача створювати такі ситуації, які дають можливість кожному
студенту проявити ініціативу, самостійність. Такий підхід якнайкраще сприяє
формуванню професійних компетентностей майбутнього фахівця. Це зумовлює
динамічну комбінацію знань, умінь, навичок, цінностей, інших особистих якостей,
що визначає здатність успішно здійснювати професійну діяльність та/або подальшу
навчальну діяльність.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.