DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0.223-235

РОЗВИТОК СУБ՚ЄКТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Наталія Валеріївна Бахмат

Анотація


На основі аналізу наукових підходів до визначення сутності та
специфіки прояву професіи ної суб’єктності маи бутнього вчителя початкової
школи обґрунтовано систему її розвитку в умовах закладу вищої освіти.
Актуальність досліджуваної проблеми визначено значимою, оскільки сучаснии
педагог має бути активним, відповідальним, здатним до самоідентифікації
власного розвитку, вибору індивідуальної траєкторії розвитку в освітньому
просторі вишу.
Здіи снено аналіз понять «суб’єктність» і «професіи на суб’єктність маи бутнього
вчителя початкової школи», за результатами якого визначено підґрунтя
суб’єктного та діяльнісного підходів у розумінні смислу і змісту дефініціи і
визначення суб’єкта, якии є інтегратором різноманітних видів діяльності
особистості, включаючи навчальну, професіи ну, соціальну и інші.
Ознаками моделювання професіи ної суб’єктності маи бутнього вчителя початкової
школи в освітньому процесі закладу вищої освіти визначено: виразну та детальну 

постановку мети; розробку відповідного змісту; досягнення запланованих
результатів; гарантований мінімальний рівень навчання, який відповідає освітнім
стандартам; наявність зворотного зв’язку; рефлексивність тощо. Однією з
технологій розвитку досліджуваної інтегрованої якості обрано технологію
моделювання педагогічних ситуацій, яка передбачає розгляд конфліктних
ситуацій з реальної дійсності, зокрема у період педагогічних практик і
моделювання ситуаційних завдань на практичних заняттях.
Основними компонентами розвитку професійної суб’єктності майбутнього
вчителя початкової школи у процесі моделювання педагогічних ситуацій
виокремлено: мотиваційний, когнітивний і процесуальний, які реалізуються у
процесі оволодіння ними психолого-педагогічних і професійно орієнтованих
дисциплін і проходження педагогічної (виробничої) практики у закладах загальної
середньої освіти на основі комплексного підходу.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.