DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0.212-223

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАУРОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ УЧИТЕЛЯМИ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Ірина Василівна Андрощук, Ігор Петрович Андрощук

Анотація


У статті висвітлено проблеми організації позаурочної діяльності
учнів. Виокремлено два основні напрями досліджень із порушеної проблеми:
перший пов’язаний із вивченням теорії та методики підготовки педагогів до
організації позаурочної діяльності; другий – з окресленням напрямів позаурочної
діяльності учнів і методикою їх реалізації в контексті проблем виховання.
Встановлено, що недостатню увагу приділено науково-технічному, зокрема
художньо-технічному, напряму позаурочної діяльності учнів. З’ясовано, що
вчителі трудового навчання та технологій переважно не знають компонентів
структури й вимог до розроблення програм для гурткових занять; ототожнюють
типи гурткових занять із типами уроків за дидактичною метою; мають
недостатній рівень знань щодо видів документації письмового інструктування і
вимог до їх розроблення. Виявлено, що під час їхньої підготовки недостатньо
уваги приділялося висвітленню теоретичних і методичних засад організації
позаурочної діяльності учнів, зокрема гурткової роботи. Виокремлено основні
проблеми щодо реалізації завдань позаурочної художньо-технічної діяльності
учнів за результатами опитування студентів спеціальності «Середня освіта
(трудове навчання та технології)»: недостатнє забезпечення навчально-
методичними комплексами для реалізації різних напрямів позаурочної
діяльності учнів, зокрема художньо-технічної; низький рівень матеріально-
технічного забезпечення; відсутність нормативно-правової бази, що регламентує
позаурочну діяльність учнів; невідповідність освіти педагогічних працівників, які
провадять позаурочну діяльність. Визначено основні напрями розв’язання
проблем щодо організації позаурочної діяльності учнів: для вчителів трудового
навчання – проведення методичних семінарів, курсів з метою підвищення рівня
знань щодо особливостей позаурочної діяльності, вимог і принципів організації,
форм організації позаурочної діяльності та їх структурних компонентів; вимог до розроблення методичного забезпечення зокрема для гурткових занять; для 

студентів спеціальності Середня освіта (трудове навчання та технології) 
введення відповідних тем з дисципліни «Теорія та методика трудового
навчання», дисципліни «Теорія та методика позаурочної діяльності учнів», що
сприяло би підвищенню рівня готовності майбутніх фахівців до успішної
реалізації завдань позаурочної діяльності учнів.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.