DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0.199-209

НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА БАЗА ШКІЛ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У ДОБУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (2000-ні рр.)

Світлана Миколаївна Шевченко

Анотація


У статті відображено навчально-матеріальну базу шкіл для дітей з
особливими потребами в добу незалежності України; показано, який має бути
соціальний захист дітей з особливими освітніми потребами; подано соціально-
педагогічну роботу з молоддю з особливими потребами, яка носить складний,
інтегрований, багатоаспектний характер та потребує спеціального підходу до
дітей з особливими потребами; охарактеризовано ефективне забезпечення як
навчальним обладнанням, так і різними засобами технічного обладнання
спеціальних шкіл; виокремлено спеціальну, соціальну і педагогічну роботу з
людьми з особливими потребами, яка має забезпечувати гармонізацію та
гуманізацію відносин особистості та суспільства через педагогiзацiю
середовища людини i надання їи соціальних послуг. 

Висвітлено, що правовою основою формування державної політики прав дітей
з особливими потребами є принцип рівності соціальних, культурних прав і
свобод усіх громадян. Розкрито головну мету соціальної і педагогічної роботи з
молоддю з особливими потребами їхнього застосування до життя, а також
доведено, що головними завданнями соціально-педагогічної роботи з молоддю
з особливими потребами є адаптація, соціалізація такої особистості;
задоволення особливих і соціальних потреб молоді з особливими потребами;
педагогізація життєвого простору молоді з особливими потребами;
нормалізація життя родини, в якій живе молода людина з особливими
потребами. Доведено, що робота з дітьми та молоддю з особливими потребами
є одним із важливих і пріоритетних напрямів спеціальної та соціальної
педагогіки, в основі якої  правові основи соціального захисту та підтримки цієї
категорії населення. У статті обґрунтовано сучасні стандарти до потреб людей
з особливими потребами для того, аби вони не почували себе заручниками
обставин та обмеженої дієздатності. Авторкою здійснено аналіз навчально-
матеріальної бази шкіл для дітей особливими потребами за допомогою методів
аналізу, синтезу, систематизації й узагальнення. Стаття може бути вказівником
до пошуку оптимальних шляхів соціалізації дітей з особливими освітніми
потребами та інтегрування в суспільство.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.