DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0.190-199

СТУПЕНЕВІСТЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ВМС ЗСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНЕ НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Руслан Іванович Шевченко

Анотація


У статті окреслено основні нормативно-правові позиції̈ підготовки майбутніх офіцерів ВМС ЗСУ у закладах вищої̈ військово-морської̈ освіти Украї̈ни щодо ї̈хньої̈ ступеневої̈ підготовки у цілому та в структурних підрозділах Національного університету «Одеська морська академія» (НУ ОМА) зокрема. Представлено перелік основних нормативно-правових документів, які визначають підготовку майбутніх офіцерів Збройних Сил Украї̈ни (за доступними офіційними джерелами). Окреслено нормативно-правове забезпечення ступневості підготовки майбутніх офіцерів ВМС ЗСУ у закладах вищої̈військової̈освіти Украї̈ни. Розкрито основні положення нормативно-правових документів у галузі військової̈ освіти Украї̈ни щодо забезпечення ступеневої̈ підготовки військово-морських фахівців. Зауважено, що підготовка майбутніх офіцерів ВМС ЗСУ здійснюється на двох ступенях вищої̈освіти − бакалавр і магістр за спеціальностями «Забезпечення військ (сил)», «Озброєння та військова техніка», «Річковий та морський транспорт» (за програмою Транспорт Військово-Морських Сил). Діючі державні стандарти вищої̈ освіти не забезпечують наскрізність підготовки майбутніх офіцерів ЗСУ за спеціальностями «Забезпечення військ (сил)» та «Озброєння та військова техніка», оскільки офіційно затверджено та представлено для використання лише стандарти вищої̈освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (затверджені наприкінці 2018 року). Підготовка офіцерського складу ЗСУ ґрунтується, переважно, на положеннях професійних стандартів, розроблених та погоджених Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил України з урахуванням специфіки професійної діяльності випускників; її регламентують основні положення Стратегії Військово-Морських Сил Збройних Сил Україні 2035 та Програми Військовий моряк - 2035 професійність і компетентність (ПіК). Доведено, що ступенева підготовка майбутніх офіцерів ВМС ЗСУ є складником неперервної професійної освіти фахівців в Україні і передбачає дотримання таких принципів її побудови як наскрізність, послідовність, зв’язок теорії з практикою, науковість, неперервність, уникнення дублювання, професійність, синергія. Для ефективного забезпечення ступеневої підготовки необхідною є співпраця фахівців із розроблення нормативно-правових засад підготовки майбутніх офіцерів ВМС ЗСУ і фахівців-практиків - професорськовикладацького складу закладів професійної підготовки й діючих офіцерів, які забезпечують практичну частину підготовки на базах практики.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.