DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0.175-190

РОЗБУДОВА ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (2000 – 2013 РР.): ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

Станіслав Вікторович Шайдюк

Анотація


У статті висвітлено трансформаціи ні процеси у вищіи віи ськовіи освіті
незалежної України, що припали на перше десятиліття ХХІ ст. Проаналізовано
основні нормативно-правові акти (закони, постанови, накази), прии няті в
зазначении період щодо реформування віи ськової освіти, узагальнено зміни, що 

відбулися під їхнім впливом. Особливу увагу приділено аналізу стратегічного
оборонного бюлетеня – документа оборонного планування, який розробляє
МО України за результатами огляду (перевірки) стану Збройних сил України
(далі – ЗС України), для визначення основних напрямів реалізації воєнної політики
та подальшого розвитку сил оборони, а також матеріалів Інформаційного
бюлетеня Міністерства оборони України (2005–2012).
Обґрунтовано позитивні й негативні особливості розвитку національної системи
підготовки фахівців для потреб ЗС України та інших військових формувань у
досліджуваний час, відображено зміни в підготовці військових фахівців, пов’язані
з урізноманітненням рівнів такої підготовки. На основі аналізу дібраних
статистичних даних щодо чисельності Збройних сил України та показників
замовлення на підготовку військових фахівців у вищих військових навчальних
закладах (ВВНЗ, нині (з 2018 р.) – вищі заклади військової освіти) зроблено
узагальнення щодо зрушень (зменшення) цих показників. Складено також
авторські схеми, що систематизовано і стисло відображають організаційні зміни
в мережі ВВНЗ України на різних етапах її розвитку: станом на 2005 р., 2011 р. та
2013 р. Окреслено діяльність науково-дослідних установ ЗС України як
складників системи підготовки військових фахівців.
Розкрито такі новації в розбудові вищої освіти військової освіти (далі – ВВО) в
незалежній Україні у визначених хронологічних межах, як започаткування
впровадження стандартів НАТО в діяльність ЗС України та ВВНЗ (упровадження
триває донині), відмова від практики однорічного оборонного планування й
перехід до програмно-цільового стратегічного планування за стандартами НАТО,
запровадження кредитну систему врахування залікових оцінок (ECTS) для
уніфікації кількісних параметрів здобутої вищої освіти, додатки до диплома про
вищу освіту європейського зразка.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.