DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0.163-175

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ

Наталія Олександрівна Філіпчук

Анотація


На основі вивчення наукової̈ літератури проаналізовано зарубіжний досвід реалізації̈ культурної̈ парадигми в освіті і виявлено, що політикою розвинених європейських краї̈н, зокрема Румунії̈, Польщі, Угорщини, Швеції̈ та ін., особливе значення надається саме культурі й мистецтву. У зв’язку з цим для більш ефективного формування в учнів ключових компетенцій актуалізовано системне входження музей ної̈ культури в загальний європейський освітній простір, а в змісті навчальних програм максимально враховано напрацювання музейної̈ педагогіки. До основних чинників, що визначають ефективність впровадження музейної̈ педагогіки в освітнє середовище, віднесено: вік, а також рівень освіти і, навіть, місце проживання відвідувачів, глибокі знання з психології̈ дітей раннього віку та дорослих, поінформованість щодо ситуацій соціокультурного середовища, вміння педагога застосовувати адекватні технологічні й методичні інструменти й засоби, реалізація концепцій виховного характеру обґрунтовується важливим складником для удосконалення взаємодії̈ в культурно-освітньому просторі. Обґрунтовано теоретичні аспекти музейної̈ педагогіки в контексті ї̈ї̈ застосування в дошкільній освіті, оскільки прогнозувати власне майбутнє людина може тільки на основі глибинного пізнання історії̈, духовної̈ й матеріальної̈ культурної̈ спадщини свого Народу й Людства. Вивчено та науково обґрунтовано теоретичні аспекти застосування музейної̈ педагогіки в дошкільній освіті, аргументовано системне входження музейної̈ культури ймузей ної̈педагогіки в загальний європейський освітній простір для більш ефективного формування в учнів ключових компетенцій, розкрито особливості активного впровадження в зміст дошкільної освіти культурних цінностей, удосконалення шкільної мистецької освіти як механізму реалізації культурної парадигми в освіті.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.