DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0.154-163

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»

Тетяна Дмитрівна Федірчик, Наталя Вікторівна Нікула

Анотація


У статті авторами розкрито сутність інноваційної̈ діяльності закладів загальної̈ середньої̈ освіти, яка визначена як експериментальна й пошукова діяльність педагогічних працівників із метою розроблення, експерименту, апробації̈, впровадження й застосування інноваційних педагогічних технологій. Інноваційна діяльність закладів загальної̈ середньої̈ освіти повинна здійснюватися згідно з певними вимогами: обов’язково вносити ефективні зміни, нововведення в будь-яку професійно-педагогічну діяльність до існуючих традицій; спрямовуватися на оригінальне вирішення комплексної̈ традиційної̈ проблеми; орієнтуватися на інноваційний досвід; здійснювати організаційно-управлінський аспект відповідно до й його нормативного забезпечення. Обґрунтовано управління інноваційною діяльністю закладів загальної̈ середньої̈ освіти як цілеспрямований процес планування, організації̈, керування експериментальною й пошуковою діяльністю педагогічного колективу для розроблення, впровадження та поширення інновації̈, яка спрямована на покращення результатів освітнього процесу. Визначено рівні управління: державний, регіональний та внутрішкільний; охарактеризовано органи, які здійснюють управління інноваційною діяльністю закладів загальної середньої освіти. Зазначено сутність та структурні складові організаційно-методичного забезпечення управління інноваційною діяльністю освітніх закладів; виокремлено форми та методи його реалізації̈. Організаційнометодичне забезпечення управління інноваційною діяльністю закладів загальної̈ середньої̈ освіти розкрито як систему організаційних та науковометодичних заходів, які здійснює науково-методичний центр для покращення професійно-педагогічної̈ компетенції̈ вчителів, керівників та методистів з питань реалізації̈ інноваційної̈ діяльності. Доцільними формами роботи із педагогічними працівниками визначено: творчі групи вчителів, ярмарок педагогічної̈ творчості, методичні фестивалі, захист інноваційних проектів, педагогічні конференції, інтернетжурнал «Інноваційна діяльність закладів освіти», ділова гра, презентації педагогічних інновацій, тренінги, семінари та методами: консультування, брейнстормінг, метод інверсії, морфологічного аналізу, «мозкового штурму», вправа «Колесо творчості» тощо.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.