DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0.126-135

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ОРГАНІЗОВАНІЙ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Лілія Василівна Зімакова, Наталія Михайлівна Манжелій

Анотація


У статті розглянуто важливу проблему сучасної̈дошкільної̈освіти – формування моральних якостейу дітейдошкільного віку. У цейвіковийперіод закладаються підвалини низки моральних якостей особистості: гуманність, доброта, чесність, працелюбність, повага до батьків, чуйність, милосердя, дисциплінованість, скромність, порядність, справедливість. Авторами наголошено, що саме в спілкуванні з дорослими дитина здобуває досвід моральної поведінки. З цією метою заклади дошкільної освіти мають активно організовувати комунікативно-мовленнєву діяльність дітей дошкільного віку на засадах моральних цінностей. З огляду на це авторами виокремлено сутність ключових понять дослідження: «комунікативно-мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку», «комунікативно-мовленнєвий розвиток старших дошкільників», «моральне виховання». Важливими засобами формування моральних якостей дітей дошкільного віку визначено ігрову та комунікативно-мовленнєву діяльності. Автори висвітлюють ефективні ігри на сюжети з життя дітей, дидактичні ігри та ігриемпатії, які дозволяють дошкільникам засвоювати правила моралі й культури поведінки в громадських місцях, вчать доброзичливості в спілкуванні, бути ввічливими, вихованими, охайними, поважати один одного та в разі потреби надавати допомогу. З-поміж ефективних засобів морального виховання виокремлено твори мистецтва – художню літературу та мультиплікаційні фільми соціальнокомунікативної проблематики, які насичені моделями соціальних дій морального змісту. Окреслено результати педагогічного експерименту з формування моральних якостей у організованій комунікативно-мовленнєвій діяльності старших дошкільників. Автори презентують ефективність впровадження авторської програми комунікативно-мовленнєвого розвитку старших дошкільників «Мульт_Ком_Мод» у формуванні моральних якостей дітей; висвітлюють дидактичні засоби її реалізації в умовах ЗДО. З-поміж дієвих форм використання мультиплікаційних фільмів виокремлено інтегровані заняття та дні моральноетичної проблематики.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.