DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0.97-106

СОЦІАЛІЗУЮЧИЙ ВПЛИВ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА МОЛОДЬ В УКРАЇНІ

Сергій Якович Харченко, Людмила Йосипівна Петришин

Анотація


Статтю присвячено дослідженню особливостей соціалізуючого
впливу патріотичного виховання на молодь в Україні. Висвітлюється особлива
роль соціально-педагогічних основ патріотичного виховання в становленні
особи як громадянина. Конкретизується, що соціально-виховна діяльність
передбачає не лише створення певних педагогічних умов для соціалізації
особистості, а й діагностику та розвиток соціальної спрямованості особистості.
Патріотичне виховання молоді визначається як організований, планомірний і
цілеспрямований процес засвоєння особистістю національних цінностей і норм
культури, спрямований на позитивну інтеграцію особистості в соціумі.
Патріотизм є однією з найбільш значущих вічних цінностей, притаманних усім
сферам життя суспільства й держави, адже він розвивається і формується як
почуття, усе більше соціалізуючись на основі духовно-морального збагачення
спільноти, будучи глибоко соціальним за своєю природою, патріотизм є не
тільки ознакою суспільства, а і джерелом його існування й розвитку, є
атрибутом життєздатності, водночас першоосновою патріотизму має бути
особистість, пріоритетним соціально-моральним завданням якої є
усвідомлення своєї історичної, культурної, національної, духовної та іншої
приналежності до Батьківщини як вищого принципу, що визначає зміст і
стратегію її життя, сповненого служіння Батьківщині. Зосереджується увага на
тому, що соціалізація може носити безпосередній (менш осмислений, більш
некерований) й опосередкований (осмислений, більш керований) характер.
Патріотичне виховання молоді розглядається як процес щодо соціально
контролюючої соціалізації, який здійснюється в спеціально створених виховних
організаціях, які допомагають розвинути можливості особистості, включно з її
здібностями, знаннями, зразками поведінки, цінностями, відносинами,
позитивно цінними для суспільства, у якому вона живе.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.