DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0.79-86

НЕОБХІДНІСТЬ І ОСНОВНІ ЕТАПИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН У РОБОТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ З ПЕРСОНАЛОМ

Світлана Вікторівна Поліщук

Анотація


У статті звертається увага на те, що успіх будь-якого закладу освіти здебільшого залежить від діяльності його керівника, який, уміло управляючи підпорядкованим йому персоналом, зможе добитися високої якості освітнього процесу. Водночас у статті робиться посилання на значні трансформаційні процеси, які мають місце в Українській державі, зокрема посилення демократизації, що сприяє прийняттю самостійних рішень керівником. У статті вказується на необхідність підвищення професіоналізації керівників навчальних закладів, що є вагомим чинником у впровадженні інновацій у діяльність усього педагогічного колективу. За висловом автора, саме керівнику належить провідна роль у забезпеченні високоефективного ведення навчального процесу. З огляду на це, у статті грамотно обґрунтовано необхідність запровадження змін у діяльності керівника навчальних закладів із персоналом. Розкрито поетапний характер реалізації цих змін. Цілком справедливим є твердження автора про те, що тільки внесення змін у трудову й педагогічну діяльність керівника, підвищення рівня сформованості управлінської майстерності дає змогу оперативно реагувати на зміни в системі освіти як складової економічного розвитку держави. Водночас автор статті багато уваги приділяє вагомості організаційної культури, яка визначає типовий для закладу освіти підхід до розв’язання проблем навчання, виховання та розвитку студентської молоді, згуртуванню колективу педагогів і т. ін. Вказано на необхідність розроблення моделі управління закладом освіти. Заслуговує на увагу також висновок автора про необхідність обґрунтування розподілу функцій між елементами управління. На основі дослідження й аналізу наукових джерел, які безпосередньо стосуються теми статті, автор робить висновок про те, що сучасний керівник закладу освіти має демонструвати гнучкість у контактах із підпорядкованим йому персоналом, забезпечити швидку модернізацію навчального закладу, тобто відповідати вимогам школи європейського рівня.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.