DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0.67-78

ДОСВІД ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Євгеній Володимирович Орлов

Анотація


Проаналізовано досвід іншомовної підготовки військовослужбовців,
методологію та підходи до навчання іноземної мови в зарубіжних країнах в умовах
військово-професійної діяльності. Вказано на необхідність розвитку іншомовної
підготовки як важливого складника фахової підготовки військовослужбовця.
Розглянуто особливості реалізації предметно-мовленнєвого підходу під час
опанування іншомовної лексики з професійної тематики. Зосереджено увагу на
необхідності впровадження під час занять передових методів та методик із
використанням новітніх технологій, засобів мультимедіа, спеціальних програм, що
істотно впливають на процес оволодіння іноземною мовою та фаховими знаннями
військовослужбовцями зарубіжних країн. Ураховано значення внутрішньої
мотивації самого військовослужбовця до опанування іноземної мови, специфіку
підготовки в різних зарубіжних країнах (володіння спеціальною лексикою,
термінами військової тематики), отримання соціокультурних та
лінгвокраїнознавчих знань. Окреслено можливість впровадження дистанційного
навчання військовослужбовців у навчальних закладах, участі в он-лайн курсах для
покращення професійно-орієнтованих знань з іноземної мови. Зазначено
важливість роботи з текстами військово-політичної тематики, підручниками та
спеціальною літературою для реферування та анотування, розуміння змісту,
аналізу, перекладу, опанування іншомовної термінології. Проаналізовано методи
тестування та опитування, що застосовують для визначення рівня володіння
іноземною мовою військовослужбовцями в країнах НАТО, що є важливим
складником підвищення професійної кваліфікації в межах міжнародної співпраці.
Розкрито специфіку проведення інтенсивних курсів з іншомовної підготовки для
формування комунікативних компетентностей, навичок аудіювання, читання та
письма для різних категоріи віи ськовослужбовців залежно від
сформульованих завдань і термінів навчання.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.