DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0.6-14

УНОРМОВУЮЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ У ПІДРОЗДІЛАХ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Валентин Володимирович Ворона

Анотація


У статті окреслено основні позиції̈ державних стандартів вищої̈ освіти та освітньої̈ програми підготовки фахівців – майбутніх офіцерів Військово-Морських Сил Збройних Сил Украї̈ні (ВМС ЗСУ) до виконання ними соціально-психологічної̈ роботи в підрозділах. Охарактеризовано особливості підготовки військово-морських фахівців у контексті положень Стратегії̈ Військово-Морських Сил Збройних Сил Украї̈ни 2035. Визначено потребу в підготовці фахівців – офіцерів тактичного рівня ВМС ЗСУ – до соціальнопсихологічної̈ роботи в підрозділах у контексті основних положень Стратегії̈ Військово-Морських Сил Збройних Сил Украї̈ні й оновлених стандартів вищої̈ освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої̈ освіти, за якими здійснюється відповідна підготовка в Інституті Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія». Встановлено кореляційні зв’язки між основними положеннями Стратегії̈ Військово-Морських Сил Збройних Сил Украї̈ні 2035 щодо морального компоненту розвитку спроможностей військових моряків і основними аспектами державних стандартів вищої̈ освіти бакалаврського рівня вищої̈ освіти і професійними програмами підготовки офіцерів тактичного рівня. Акцентовано увагу на готовності офіцерів тактичного рівня до соціальнопсихологічної̈ роботи в підрозділах, яка передбачає соціальний захист та морально-психологічне забезпечення в підрозділах, на кораблях відповідно до основних завдань ВМС ЗСУ. Конкретизовано цінності (моральні зразки, поняття, вимоги, які формують психологічну атмосферу колективу, є основою його згуртованості та ефективності), що складають основу для розуміння стратегічного середовища та спроможностей, які потрібні для імплементації̈ Стратегії̈ ВМС 2035 – Вірність, Мужність, Сила, оскільки саме вони становлять базові орієнтири для здійснення соціально-психологічної̈ роботи в підрозділах ВМС ЗС Украї̈ни. Доведено, що підготовка майбутніх офіцерів ВМС ЗСУ до соціально-психологічної̈ роботи в підрозділах набуває практико-орієнтованого характеру відповідно до змін і вимог реальності. Система загальних і спеціальних компетентностей, визначених державними стандартами й освітніми програми дасть змогу випускникам освітнього рівня бакалавр здійснювати морально-психологічне забезпечення в підрозділах, на кораблях відповідно до основних завдань ВМС ЗСУ в контексті структури бойового потенціалу ВМС ЗСУ.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.